“La consecució del CMMI-3 ens anima a seguir el camí que ens hem marcat i a afrontar reptes més grans”

Entrevista a David García Morelli, CEO de LOYIC, sobre l’obtenció del nivell 3 del Capability Maturity Model Integration

 

  • David Morelli destaca el valor d’haver assolit aquest èxit “gràcies al treball en equip”. “Vam fixar com a norma que els nous procediments havien de ser consensuats i mai imposats”.

 

LOYIC va obtenir, abans de l’estiu, el  nivell 3 de maduresa de CMMI (Capability Maturity Model Integration), el model internacional que recull les millors pràctiques en el desenvolupament de software. És un pas important per a la firma, ja que avala la qualitat de tots els seus processos en la gestió dels projectes SAP. L’èxit encara és més rellevant si es té en compte el camí que es va seguir per assolir-lo: “Havíem d’aconseguir que tots els nostres professionals veiessin la necessitat de fer els canvis [...]. Vam fixar com a norma que els nous procediments havien de ser consensuats i mai imposats. Aquesta decisió ens va obligar a afrontar el projecte com un treball en equip”, rememora David García Morelli.

Segons el CEO de LOYIC, l’obtenció del CMMI-3 confirma que el camí de l’empresa en la recerca de l’excel·lència per a la implantació de SAP RE-FX és l’adequat, i suposa un impuls en la batalla per aconseguir nous reptes, com el CMMI 4 i 5. “El següent pas és explotar amb més agilitat la informació. Així podrem centrar els nostres esforços en els punts de millora que detectem”, afirma.   

 

PREGUNTA. Per què és important per a LOYIC haver obtingut la certificació CMMI 3?

RESPOSTA. El CMMI és un model internacional per a la millora i l’avaluació de processos en sistemes de software. El nivell 3 estableix les bones pràctiques que s’han de complir per gestionar i desenvolupar projectes. El fet d’haver aconseguit la certificació avala la nostra feina, ens anima a seguir el camí que ens hem marcat i ens ajuda a afrontar reptes més grans.

P. Quins han estat els principals obstacles per assolir aquesta certificació?

R. El CMMI indica les bones pràctiques que s’han de complir, però no com assolir-les. Vam pensar que per obtenir una implantació correcta del model havíem d’aconseguir que tots els nostres professionals veiessin la necessitat de fer els canvis. Per assegurar el compromís de tothom, vam fixar com a norma que els nous procediments havien de ser consensuats i mai imposats. Aquesta decisió ens va obligar a afrontar el projecte com un treball en equip. Sovint teníem diverses solucions per a una mateixa pràctica del model, i entre tots vam decidir quina era la millor manera d’aconseguir-la.

P. Per què han triat el moment actual per obtenir-la?

R. LOYIC va néixer com la fusió de 3AFYC i REM Solutions el juny del 2018. La qualitat era un pilar comú en totes dues empreses, i vam pensar que calia que el naixement de LOYIC estigués acompanyat del reconeixement exterior del nostre compromís per la feina ben feta.

P. El CMMI 3 acredita que LOYIC és una empresa dedicada a la millora contínua dels seus processos de treball. Però de quina manera se’n beneficien, d’això, els clients?

R. Amb el CMMI-3 hem analitzat tots els nostres processos (planificació, seguiment de projectes, gestió de requeriments, seguiment de riscos, solució tècnica...). Els clients se’n beneficiaran en molts aspectes. Un exemple senzill, perquè s’entengui, és la revisió entre iguals, que consisteix en una comprovació, per part d’una segona persona, dels lliurables d’un projecte. Gràcies a aquesta revisió podrem detectar i corregir errors abans del lliurament final.

P. Quins seran els següents passos de LOYIC en aquesta recerca de l’excel·lència? L’obtenció del CMMI nivell de maduresa 4? Del CMMI 5?

R. Volem anar pas a pas, i la nostra intenció és centrar-nos en el següent nivell de maduresa. El pròxim repte que tenim és explotar amb més agilitat la informació. D’aquesta manera podrem centrar els nostres esforços en els punts de millora que detectem.

P. Què els cal per enfrontar-se a aquests reptes?

R. Hem de revisar totes les eines que hem desenvolupat i integrar-les en un sistema que ens permeti explotar de manera àgil la informació.

P. Com veu LOYIC d’aquí a 5 anys?

R. Veig LOYIC apostant per la qualitat contínua i l’excel·lència, de manera que quan un client ens contracti tingui la certesa que està contractant una empresa que té la feina ben feta com un dels seus valors. Veig tots els nostres professionals fent servir aplicacions pensades i fetes per a ells, que facilitin l’execució dels nostres processos de negoci i els permetin gestionar la seva feina de manera eficient.