Projectes SAP

Més de 20 anys de trajectòria en el desenvolupament i la gestió de projectes SAP nacionals i estrangers.

Durant tot aquest temps no hem deixat de convèncer nous clients, alguns dels quals tenen presència a l’IBEX-35, i també hem anat fidelitzant aquells que ja teníem. Aquesta confiança renovada any rere any es deu, en gran part, a la nostra perseverança per aportar sempre valor als projectes, molt més enllà d’on arriba la solució estàndard, així com al tracte personalitzat que oferim i a la transparència.

Projecte d’implantació de Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió dels contractes de presa en arrendament i el compliment de la norma comptable IFRS16 en quatre països.

Solució per a la gestió dels arrendaments dels emplaçaments de les torres de telecomunicacions. Roll out en diversos països. Adaptació a la normativa IFRS16.

Ampliació de Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió dels contractes de presa en arrendament de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”. Adaptació a la normativa IFRS16.

Implantació del mòdul per a la gestió d’incidències de la xarxa de sucursals. RE-FX per a la gestió de lloguers i venda de promocions en les cinc societats immobiliàries de Banca March.

Implantació del mòdul Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió de 25 centres comercials a Espanya, tant en propietat com gestionats a nom de tercers.

Implantació d’una solució per a la gestió End to End dels processos de negoci de les activitats relacionades amb l’admissió, la gestió i la comercialització d’actius immobiliaris.

Ampliació i millora del mòdul SAP Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió de patrimoni, lloguers, venda de promocions, etc. de l’agència immobiliària.

Implantació de RE-FX per a la gestió de lloguers i venda de promocions en les 11 societats immobiliàries de Corporación Aesa, el grup econòmic industrial més important del Perú.

Implantació de Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió dels seus actius immobiliaris. Axiare és una de les primeres SOCIMI que es van establir a Espanya.

Implantació de Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió i l’administració dels actius terciaris de la immobiliària de referència en el mercat d’oficines de qualitat.

Cursos de formació sobre gestió de lloguers oferts per SAP: AC295 – Flexible Real Estate i RE200 – Flexible Real Estate – Advanced.

Implantació SAP Gestió d’Immobles per a la gestió de centres comercials outlet en sis països per a Neinver, firma especialitzada en inversió i gestió d’actius immobiliaris.

Implantació de Flexible Real Estate Management (RE-FX) per a la gestió dels contractes d’arrendament, serveis i subministraments de la cadena de botigues Mango a escala mundial.

Assessoria tècnica sobre les aplicacions que s’han d’implementar per donar cobertura als processos de negoci de les activitats relacionades amb la gestió d’actius immobiliaris.

Implantació de Real Estate (RE) per a la gestió de lloguers. Desenvolupament d’una solució vertical per a l’anàlisi de les ofertes d’adquisició de sòl a Hansa Urbana. Implementació i configuració dels mòduls de SAP Sales and Distribution (SD), Material Management (MM) i Project System (PS).

Implantació de RE-FX per a la gestió de la cartera immobiliària, tenint en compte tots els processos: adquisició; sanejament jurídic, físic i comercial; taxacions i dotacions; pagament d’impostos i comunitats; lloguer i venda; etc. Implantació, suport i Help Desk a usuaris del mòdul de Real Estate (RE) per a la gestió de lloguers en Habitatge Assequible.

Suport i Help Desk a usuaris de Real Estate (RE i RE-FX) per a la gestió de lloguers. Migració del mòdul Real Estate Classic (RE) al mòdul Flexible Real Estate Management (RE-FX). Disseny, implantació i suport de SAP RE-FX per a IFRS16.

Implantació d’IFRS16. RE-FX per a la gestió dels arrendaments de béns mobles/immobles. Cobertura dels nous requeriments comptables d’IFRS16 per a arrendaments mitjançant la funcionalitat estàndard SAP.

Implantació d’IFRS16. RE-FX per a la gestió dels arrendaments de béns mobles/immobles. Cobertura dels nous requeriments comptables d’IFRS16 per a arrendaments mitjançant la funcionalitat estàndard SAP.

Implantació d’IFRS16. RE-FX per a la gestió dels arrendaments de béns mobles/immobles. Incorporació de la informació dels arrendaments existents en el sistema SAP. Cobertura dels nous requeriments comptables d’IFRS16 per a arrendaments mitjançant la funcionalitat estàndard SAP.

  • Descarga el caso de éxito del proyecto realizado para

    LOYIC - Desigual

    y descubre cómo podemos ayudarte a ti también.