RE-Communities

A LOYIC hem desenvolupat una solució basada en l’estàndard de SAP per a la gestió de comunitats de veïns.

L’eina combina diversos mòduls estàndards de SAP en els quals el principal protagonista és Flexible Real Estate Management (RE-FX), així com l’ús de SAP FIORI. Els nostres especialistes SAP han tingut en compte tots els detalls per aconseguir una experiència orientada al procés en la gestió de les comunitats.

La solució SAP per a la gestió de comunitats de veïns disposa d’una interfície senzilla i intuïtiva que facilita la monitorització i el seguiment de les activitats d’aquesta àrea de negoci. Tindràs tot allò que necessitis per treballar amb claredat i transparència tant des d’equips mòbils com des d’un PC. Podràs donar d’alta, constituir i donar de baixa les comunitats de manera simple i ràpida.

Les principals funcionalitats de la solució són:

  • Vinculació/desvinculació d’immobles dins d’una comunitat.
  • Vinculació d’interlocutors associats a la comunitat.
  • Control del pressupost de la comunitat.
  • Generació i gestió de rebuts de la comunitat.
  • Gestió del calendari de pagaments de rebuts.
  • Comptabilització i pagament de rebuts.
  • Notificació, seguiment i resolució d’incidències dins de la comunitat.
  • Notificació i assistència de reunions convocades per la gestió de la documentació adjuntada i cartes de la comunitat.