La nostra solució SAP per a la gestió d’impostos i taxes municipals parteix de la combinació de diversos mòduls estàndards SAP (Flexible Real Estate Management (RE-FX) i SAP FIORI). 

L’eina disposa de tot el que necessites perquè la teva experiència d’usuari sigui òptima i puguis treballar aquesta àrea de la gestió d’actius immobiliaris d’una manera transparent i efectiva. A l’hora de desenvolupar-la, els nostres analistes SAP han tingut en compte tots els processos presents en la gestió d’impostos i taxes municipals.  

Les principals funcionalitats de la solució són:

  • Creació i gestió de l’impost rebut, incloent-hi la lectura del codi de barres.
  • Gestió i control de documentació annexada a l’impost.
  • Comptabilització i pagament de l’impost.
  • Gestió d’organismes recaptadors, incloent-hi la creació, la modificació i la baixa.
  • Gestió de recursos interposats a organismes recaptadors.
  • Gestió d’abonaments derivats de la resolució de recursos.
  • Actualització d’informació cadastral en els immobles.