RE-DebtRecovery

Solució SAP per reduir les ràtios de deute i impagaments derivades de la gestió d’actius immobiliaris totalment integrada amb Flexible Real Estate Management (RE-FX).

 

Els nostres analistes SAP han desenvolupat aquesta eina arran de la necessitat de molts dels nostres clients de comptar amb una solució que els permeti controlar i gestionar de manera eficaç els impagaments i disminuir les ràtios de morositat.

 

És una solució senzilla, robusta i adaptable que facilita i simplifica la gestió del deute des de l’inici. Està completament integrada a l’estàndard SAP sota el mòdul de Flexible Real Estate Management (RE-FX). SAP ja oferia opcions per a la gestió de la morositat, però cap d’elles ho feia dins de RE-FX.

 

A més del control i el seguiment del deute, l’eina possibilita la documentació, dins del mateix procés, de totes les accions realitzades i/o els acords assolits per reduir-la. D’aquesta manera, aporta informació específica de cada interlocutor, així com informació general de gran valor per a la companyia.

 

 

 

Les seves funcionalitats principals són:

 

  • Gestió de les accions de cada interlocutor del contracte. Es disposa de fitxes o expedients per a cada “actor” que permeten fer el control i seguiment del deute i de cada activitat realitzada per recuperar-lo.
  • Gestió i control dels acords de pagament de liquidació de deute acordats. En el cas que amb l’inquilí s’arribi a un acord per a la recuperació, hi ha una pestanya específica que permet fer el seguiment de les quotes establertes, la situació de cobrament, el venciment i l’import de totes elles.
  • Automatització de la gestió de cobraments ajornats del deute.
  • Liquidació i compensació final del deute amb els cobraments acordats emesos prèviament.
  • Generació automàtica de la provisió a partir del deute existent.
  • Monitorització i seguiment dels expedients i acords de pagament existents.
  • Compensació automàtica segons els criteris establerts en cada client.