Gestió Patrimonial

SAP Cloud for Real Estate: Gestió Patrimonial és una eina d’implementació ràpida per obtenir informació de valor sobre els edificis corporatius: optimitzar l’organització i la gestió dels diversos espais i incrementar-ne la rendibilitat.

La tecnologia ha canviat la manera en què vivim i treballem, i cada vegada són més necessàries eines com SAP Cloud for Real Estate, que facilita la gestió del manteniment preventiu i correctiu dels edificis corporatius, des de l’elaboració del Pla de Manteniment fins al tancament de l’ordre de treball.

La solució, nativament integrada a SAP S/4HANA Cloud i SAP S/4HANA, controla totes les variables que afecten l’activitat d’un immoble: accés de vehicles i de personal, i gestió dels ascensors, l’aire condicionat, els diversos espais (oficines, sales de reunions i llocs de treball), els lloguers, els contractes, les assegurances... Facilita un control eficaç i eficient de tots aquests elements i mostra una visió global de tot allò que passa. A més, ajuda a detectar patrons, una informació de gran valor de cara a optimitzar les diverses operacions.

Aquests són alguns dels beneficis que aporta la solució:

 • Reducció de la despesa general. Menor cost operatiu gràcies a una major transparència en les despeses planificades i reals.
 • Increment de la transparència contractual. Anàlisi dels detalls dels contractes per millorar les decisions d’arrendament i fer els pagaments d’acord amb els termes i les condicions.
 • Compliment normatiu. Ajustar-se als nous estàndards de comptabilitat d’arrendament (IFRS16/ASC842) amb integració nativa a SAP Finance.
 • Millora en l’assignació de capital. Reassignació de les inversions per optimitzar el retorn d’actius (ROA).
 • Creació d’espais de treball futurs. Optimització de l’ús dels espais de treball i millora en la productivitat dels empleats.
 • Reducció de costos. Atès que millora la disponibilitat de l’equip i les operacions predictives.
 • Col·laboració millorada. Xarxa empresarial per col·laborar i comprendre el rendiment dels actius.

MÒDUL GESTIÓ D’UBICACIÓ

 • Millor gestió de l’espai.
 • Extensió amb aplicacions i tecnologies associades, com ara internet de les coses (IdC), realitat virtual i sensors.
 • Accés a capacitat, dades de costos i productivitat espacial.
 • Informació en temps real sobre l’acompliment financer.
 • Software basat en estàndards de la indústria, com ara IFC o International Property Measurement Standards (IPMS).

MÒDUL GESTIÓ DE L’ESPAI DE TREBALL

 • Assignació d’equips i individus.
 • Connexió amb fonts de dades, sistemes de recursos humans i ERP per integrar dades del centre de costos.
 • Bases per a les assignacions de costos d’ocupació.
 • Creació de dades mestres important plànols de planta i CAD.
 • Representació visual dels plans d’ús.
 • Geometria georeferenciada per reutilitzar-la fàcilment en altres aplicacions.
 • Aplicació mòbil per a la gestió de reserves.
 • Alertes i missatges.
 • Codi QR per a l’accés i la verificació de reserva.
 • Visió en pla dels espais.
 • Possibilitat de fer una gestió centralitzada.
 • Parametrització d’horaris de treball.

MÒDUL GESTIÓ DE CONTRACTES I LLOGUERS

 • Presa de decisions d’arrendament intel·ligents.
 • Gestió proactiva dels contractes d’arrendament.
 • Compliment de les normes de comptabilitat d’arrendament.
 • Anàlisi de despeses d’arrendament.
 • Flux de caixa integrat de Direct Finance amb gestió d’impostos i funcionalitat multidivisa.
 • Suport per a noves regulacions d’arrendament amb plena integració financera.
 • Integració amb SAP S/4HANA per ajudar a garantir una visió financera coherent.
 • Integració amb Accrual Engine, Cash Management i SAP BI.
 • Integració directa amb SAP Finance per simplificar el compliment d’IFRS16 i ASC 842.

MÒDUL ANALÍTIQUES INCRUSTADES - Detalls de l’àrea:

 • Creació d’anàlisis detallades dels espais disponibles, els canvis i l’estructura.
 • En configurar els KPI, les tendències d’eficiència d’àrea i les excepcions es poden analitzar fàcilment.
 • Els tipus d’espais es poden comparar entre ubicacions i en relació amb períodes anteriors.

MÒDUL ANALÍTIQUES INCRUSTADES - Detalls d’ocupació:

 • Anàlisi i administració de l’ús de l’espai de treball i comparació de diversos tipus d’espais de treball, així com comparacions de diverses ubicacions.
 • Comparació de les capacitats, les tendències i els canvis objectiu per donar suport a la presa de decisions i ajudar a desenvolupar estratègies d’ubicació apropiades.
 • Capacitat per informar, amb precisió, les unitats de negocis dels espais disponibles en diverses ubicacions i informes detallats sobre els nivells d’ocupació.
 • Informació sobre l’ús de l’espai de treball per comprendre i gestionar millor els generadors de costos en el sector immobiliari corporatiu.
 • Identificació d’àrees sobreutilitzades i infrautilitzades de tota mena.