RE-Appraisals

La solució SAP per a la gestió de les taxacions d’immobles està totalment integrada amb Flexible Real Estate Management (RE-FX), FI-AF i MM. 

Els nostres experts i analistes SAP han creat una eina que dona suport a tota l’operativa d’una taxació seguint l’estàndard, i que inclou, així mateix, una comunicació activa i dinàmica amb les vuit principals empreses de taxació del mercat espanyol.

Amb aquest submòdul aportem a les companyies que gestionen actius immobiliaris una solució completa i estàndard (en procés de certificació amb SAP) per gestionar, de manera eficaç, processos de taxació voluminosos.

L’eina permet:

  • La sol·licitud, el registre, la validació i l’acceptació de taxacions amb un protocol estàndard integrat amb els vuit principals taxadors nacionals.
  • L’actualització de les dades mestres RE (objecte de lloguer, registre de la propietat i cartilla d’avaluació) a partir de la informació recollida en la taxació.
  • Càlcul i comptabilització de la provisió per deteriorament a partir d’aquestes taxacions.
  • La comanda de serveis i la facturació a les taxadores.