Tenim experiència en múltiples sectors i models d’arrendament, la qual cosa ens permet fer implementacions ràpides i efectives que cobreixin tots els requeriments de la nova normativa comptable internacional.

Som especialistes en la implantació del mòdul Flexible Real Estate Management (RE-FX), que cobreix totes les exigències d’IFRS 16. Tenim experiència en múltiples models d’arrendament i indústries, la qual cosa ens permet crear solucions que donin cobertura a tots els possibles GAP funcionals de la solució estàndard de SAP.

 

S’ha acabat haver de descarregar dades en eines ofimàtiques com ara l’Excel per treballar-les de manera manual fins a obtenir el format que exigeix la NIIF16. A LOYIC fem que tot això ja t’ho trobis a SAP. T’estalviem temps, moltes hores que podries destinar a allò que és realment important: l’anàlisi per a la presa de decisions que es tradueixi en benefici econòmic per a la teva empresa.

La nova norma comptable, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019, obliga a reconèixer en el balanç de la societat un actiu i un passiu per l’import del valor descomptat dels pagaments previstos per arrendament. Modifica totalment la comptabilització dels contractes d’arrendament des del punt de vista de l’arrendatari.

Per a una òptima implantació d’IFRS16, disposem de:

 

 • Ampliacions de la funcionalitat estàndard, com ara:
  • La reclassificació del passiu de llarg a curt termini.
  • El programa de conciliació de factures amb contractes.
  • La creació automàtica de rangs de valoració per a revaluacions periòdiques.
  • Informes de valoració IFRS16 en diverses monedes.
  • Etcètera.
 • Diverses referències i plantilles de configuració de sistemes i ampliacions per gestionar escenaris diferents d’arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Programes adaptables per a la càrrega dels contractes i les seves regles de valoració.
 • Plantilles de càrrega predefinides a MS Excel.
 • Manuals de formació genèrics ràpidament adaptables a cada client.