Partners

La fortalesa no roman en les nostres similituds sinó en les nostres diferències

El bon partner, des del nostre punt de vista, s’implica i es preocupa per conèixer i entendre el teu model de negoci, els processos, les metodologies, etc., i, un cop assimilats tots aquests fonaments, s’esforça per oferir-te un servei adaptat a les teves necessitats específiques. A LOYIC tenim la sort de comptar amb partners eestratègics d’aquesta mena, que rendibilitzen amb escreix les inversions que hi fem, facilitant-nos sinergies que van sempre en benefici del servei que prestem als nostres clients.

Software de planificació de recursos empresarials.

Plataforma per accelerar el desenvolupament i la integració d’aplicacions.

Plataforma de Data Storytelling per crear històries de dades.

Plataforma col·laborativa que integra un potent gestor de processos i documents.

Firma especialitzada en el moviment al cloud i en la millora i l’automatització de l’operativa de les empreses.

Serveis d’implementació de solucions tecnològiques Oracle i SAP.

Solució per optimitzar l’univers dels pagaments i garantir processos econòmics segurs.