Polítiques corporatives

LOYIC INFORMATION TECHNOLOGY, SL som una empresa emmarcada en el sector de la consultoria SAP i especialitzada en l’àmbit tecnològic de la gestió de Real Estate (RE-FX). Des de l’any 1998 ens dediquem a SAP RE-FX, un mòdul en el qual el nostre equip té més de vint anys d’experiència.

A LOYIC estem compromesos amb la innovació i la qualitat, i per això hem establert un Sistema de Gestió de Serveis de les Tecnologies de la Informació, amb la finalitat d’assolir el màxim coneixement de les eines disponibles per a SAP i poder ser, així, rigorosos en les recomanacions, àgils en els temps i flexibles en els enfocaments, i mantenir un compromís total amb els nostres clients. Perseguim l’excel·lència en tots els nostres serveis oferint la implantació de sistemes avançats amb solucions a mida segons les necessitats dels nostres clients.

LOYIC, conscient que la seguretat de la informació dels nostres clients és un recurs de gran valor, ha establert un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació per garantir la continuïtat dels sistemes d’informació, minimitzar els riscos de dany i assegurar el compliment dels objectius fixats.

LOYIC estableix com a política corporativa les directrius següents:

 • Dotar els treballadors de les competències i els coneixements necessaris perquè puguin exercir adequadament les seves funcions.
 • Mantenir un compromís amb la millora contínua dels processos, els procediments, els productes i els serveis, mitjançant l’ús d’indicadors de qualitat.
 • Fer servir procediments, metodologies i eines de treball estàndards, i fer auditories internes per assegurar que s’utilitzen correctament.
 • Mantenir actualitzada la planificació de tots els projectes i fer el seguiment i el control necessari per assegurar el compliment dels objectius establerts en temps, cost i qualitat.
 • Assegurar el compliment dels acords de servei pactats amb els nostres clients i la implantació de mesures correctores quan sigui necessari.
 • Identificar i controlar els riscos dels projectes i serveis implantant mesures de mitigació o contingència.
 • Garantir la correcta implementació dels requisits acordats amb el client i gestionar de manera controlada qualsevol canvi; analitzant les diverses alternatives de solució i seleccionant, dissenyant i implementant la solució més adequada a la funcionalitat requerida.
 • Assegurar el correcte funcionament dels diversos components del sistema i la seva correcta integració, i validar-los amb l’usuari; i controlant tots els canvis que s’hagin fet en els lliurables del projecte i el servei tot assegurant la correcta pujada de desenvolupaments en entorns productius del client.
 • Complir amb els requisits de la legislació aplicable a la nostra activitat, i els requisits i compromisos adquirits amb els clients i terceres parts.
 • Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d’informació.
 • Assegurar la disponibilitat dels sistemes d’informació, tant en els serveis oferts als clients com en la gestió interna.
 • Assegurar la capacitat de resposta acordada davant de situacions d’emergència, restablint el funcionament dels serveis crítics en el menor temps possible i dissenyant un pla de continuïtat del negoci.

Aquesta política de corporativa és entesa, implantada i actualitzada en tots els nivells de l'organització, i compta amb el compromís i el suport totals de la direcció de LOYIC.

Actualitzacions d'aquestes polítiques corporatives

 • Actualització: 12 de gener de 2021

Obrir PDF a pantalla completa

Visualitzar PDF

Polítiques de seguretat de LOYIC

Polítiques de qualitat de LOYIC