RE-StackingPlan

A LOYIC hem creat una solució SAP per al control de l’ocupació dels immobles arrendats a tercers. És un desenvolupament en SAP FIORI basat en Flexible Real Estate Management (RE-FX).

El nostre Stacking Plan mostra, de manera gràfica i en qualsevol dispositiu, tota la informació rellevant sobre aquesta àrea de la gestió d’actius immobiliaris.

Millora l’informe d’ocupació estàndard en format ALV i representa gràficament l’ocupació per planta dels ‘n’ edificis inclosos en una unitat econòmica representativa d’un actiu immobiliari. 

Com a empresa de consultoria SAP estem orgullosos del desenvolupament d’una eina que converteix el control i el seguiment de l’ocupació dels immobles arrendats a tercers en una tasca senzilla i transparent.

La nostra solució SAP permet:

Representar gràficament la distribució de les superfícies de lloguer per plantes, incloent-hi els soterranis amb places de pàrquing.

L’estat d’ocupació de l’immoble es pot veure des de tres perspectives:

  • INQUILINS. Si se selecciona aquest paràmetre, el codi de colors serà diferent segons l’inquilí que ocupi aquesta superfície de lloguer.
  • VENCIMENT DELS CONTRACTES. Si se selecciona aquest paràmetre, el codi de colors serà diferent si la superfície de lloguer està buida o està ocupada; i, en el segon cas, es representarà amb un color diferent cada superfície de lloguer en funció de l’any de venciment del contracte d’ocupació.
  • BREAK OPTIONS. Si se selecciona aquest paràmetre, el codi de colors serà diferent si la superfície de lloguer està buida o està ocupada; i, en el segon cas, es representarà amb un color diferent cada superfície de lloguer en funció de la propera break option inclosa al contracte.
     

Més funcionalitats

Es poden veure, per cada superfície arrendada, el nom de l’inquilí, les dades de superfície arrendable (m2), la renda (€/m2) i la data de venciment dels contractes (o de la propera break option, si s’ha seleccionat aquest paràmetre en l’execució).

Es pot imprimir.

Permet representar les superfícies de lloguer més grans o petites en funció dels metres quadrats que suposin el total de metres quadrats de la planta.

És útil tant per al mercat residencial com el comercial (Residential & Commercial Real Estate Property Managers).