El projecte amb Desigual és un clar exemple d’adaptació a necessitats específiques en la implantació de SAP RE-FX

  • A LOYIC anem molt més enllà de les solucions estàndards del mòdul de SAP per a la gestió d’actius immobiliaris quan així ens ho demanen els nostres clients

 

La capacitat d’adaptació a les exigències o necessitats concretes d’un client és el que marca el grau de maduresa d’una empresa de serveis com LOYIC. I qui ja ha arribat a aquest ‘cim’ sap que el camí fins a assolir-lo és exigent: requereix fugir permanentment de la zona de confort, evolucionar i adquirir amb assiduïtat noves competències i habilitats per poder desenvolupar-se en escenaris cada vegada més complexos.

És el que hem estat fent a LOYIC durant molts anys (i ho seguim fent) i és el que ens habilita avui dia per afrontar projectes com el de Desigual. Saber donar resposta a les diverses situacions que ens plantegen els clients és el que ens ha convertit en una referència en consultoria i formació aplicades a la gestió immobiliària.

Amb Desigual hem fet la implantació de SAP RE-FX per donar resposta a les normes locals sobre la comptabilització d’arrendaments dels seus diversos proveïdors.

S’han dut a terme els processos de la comptabilització periòdica de contracte, la comptabilització de rendes fixes i variables (així com d’altres despeses amb imports que es coneixen per endavant), la periodificació de rendes prepagables que tinguin una periodicitat diferent de la mensual, i la comptabilització i valoració de la Regla IAS17 i els GAAP locals.

Al principi, el sistema de SAP RE-FX havia de dur a terme la recepció i el pagament de les factures, tot i que finalment aquesta funció s’executarà mitjançant el mòdul de Finances (FI). Per això s’ha dut a terme un procés a mida que permet comparar l’import pagat per Finances (FI) i l’import facturat en RE-FX, per tal d’identificar les diferències i confirmar que el pagament sigui el correcte en cada cas.

El projecte va començar el març del 2018 i es va implementar al desembre.

 

SAP > Desigual > Indústries de productes de consum > Moda (Espanya).