Perfumeria Júlia com a exemple de l’escalabilitat de SAP RE-FX

 • El mòdul ofereix solucions a empreses de tota mena, tant a aquelles que tenen la gestió d’immobles com a activitat principal com a altres en què, sense que aquesta gestió sigui el cor del seu negoci, aquest consisteix en la utilització d’espais que, per la seva rellevància en costos, és important gestionar adequadament, perseguint l’optimització i la racionalització de la despesa, i fins i tot l’obtenció d’una font addicional d’ingressos.

 • La implementació es va fer en menys de tres mesos col·laborant estretament amb l’equip intern de SAP de Perfumeria Júlia, el qual, en acabar el projecte, ja disposava d’una autonomia total per mantenir el mòdul.

 • SAP Real Estate Flexible ofereix cobertura a tots els processos de gestió d’immobles i contractes dins del sistema, reduint les tasques manuals i millorant la qualitat i disponibilitat de les dades. Tot això repercuteix en l’agilització de la presa de decisions, en la millora de la productivitat i en l’optimització dels costos.

 

La implantació per part de LOYIC del mòdul de SAP Flexible Real Estate Management (RE-FX) a l’empresa Perfumeria Júlia reflecteix com amb una inversió moderada per optimitzar la gestió dels actius immobiliaris es pot obtenir un retorn elevat en un breu espai de temps.

 

Història de Júlia i antecedents del projecte

Perfumeria Júlia neix el 1939, quan una joveníssima Júlia Bonet, als 17 anys, va obrir una perruqueria als baixos de casa seva, a Escaldes-Engordany. Per tal d’adquirir les darreres novetats en perfumeria, Bonet acostumava a viatjar a Tolosa (França). Eren temps difícils, i aquesta era l’única manera d’aconseguir els cosmètics més exclusius per als seus clients. Així va néixer una cadena que, basada en aquests mateixos valors de tenir cura del servei i d’oferir sempre els millors productes, ja disposa d’una xarxa de més de 70 establiments repartits per Andorra i Espanya.

Els darrers anys, Júlia s’ha dedicat a una nova estratègia de negoci: els Centres Júlia, espais amplis dedicats al benestar i la bellesa integrals: perfumeria, farmàcia, perruqueria, estètica, cafeteria... Això ha fet que les seves necessitats immobiliàries adquireixin volum i complexitat, fins al punt de valorar el suport d’una eina com SAP RE-FX, que li facilita el control detallat dels ingressos i les despeses associats a aquests actius.

 

SAP RE-FX, una solució per a la gestió “end to end”

El mòdul d’administració flexible de béns immobles de(SAP RE-FX per les seves sigles en anglès, o SAP Real Estate o SAP Real Estate Flexible) és la solució per a la gestió “end to end” d’actius immobiliaris. SAP RE-FX forma part de l’Àrea de Finances (FI) de SAP, de manera que s’integra totalment amb la comptabilitat financera i analítica. Permet els processos de lloguer, tant la presa de lloguer com la cessió en lloguer, els processos de compravenda i els processos d’ús propi. També permet els processos associats a la presa i prestació de serveis. Addicionalment, dona cobertura a IFRS 16, la nova norma estàndard comptable internacional que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019 i que afecta els contractes d’arrendament.

Una de les principals virtuts de SAP RE-FX és la seva escalabilitat, tant en funcionalitat com en volum de dades, la qual cosa permet oferir cobertura a tota mena d’indústries i sectors, des d’aquells en què la gestió de béns immobles és l’activitat principal fins a d’altres en què els actius immobiliaris són una commodity

SAP RE-FX es llicencia de manera separada i el seu cost queda àmpliament cobert per:

 

 • L’increment en la productivitat de les diverses àrees de negoci.  
 • L'estalvi derivat d’un millor control dels costos de lloguer dels immobles presos en arrendament, així com de les despeses recurrents associades als immobles en propietat.

 

SAP RE-FX a Perfumeria Júlia

El cas de Perfumeria Júlia il·lustra perfectament l’escalabilitat de SAP Real Estate. Com que ja disposa de SAP com a sistema de gestió, la lògica demanava implementar el mòdul Real Estate Flexible per al control dels actius, evitant, així, el desenvolupament d’interfícies en el cas que es recorri a altres eines.

Amb SAP Real Estate, alhora que es redueixen les tasques manuals (tant en eines d’Office com des del mòdul SAP FI), es dona cobertura, si es vol massivament, a tots els processos de negoci dins del sistema. A més, també es milloren la qualitat i la disponibilitat de la informació i, com a conseqüència de tot això, s’agilitza la presa de decisions.

SAP Real Estate s’integra, entre altres, amb els mòduls d’Actius Fixos (FI-AA), Projectes (PS) i Manteniment (EAM), de manera que permet obtenir una visió de 360º dels immobles. La integració es pot implementar de manera esglaonada, a mesura que es vagin incrementant les necessitats de l’àrea de negoci.

Perfumeria Júlia disposa de:

 

 • Immobles arrendats a tercers: locals a peu de carrer, centres comercials, “córners” en grans magatzems, oficines, centres logístics...  
 • Immobles de propietat cedits en arrendament a tercers: locals, oficines, habitatges...  
 • Immobles d’ús propi: locals, oficines...

 

La implementació a Júlia de SAP Real Estate Flexible es va fer en menys de tres mesos, des de la presa de requeriments inicial fins a la primera facturació de lloguers.

Es va col·laborar de manera estreta amb l’equip intern de SAP de Júlia, i, en acabar el projecte, aquests professionals ja havien adquirit els coneixements necessaris sobre el mòdul i disposaven de total autonomia per fer-ne el manteniment. Així ho demostra el fet que fossin ells mateixos qui s’encarreguessin, sense cap mena de suport tècnic per part de LOYIC, d’executar les adaptacions necessàries derivades de la pandèmia per la malaltia COVID-19, com ara la bonificació (no cobrament) del lloguer a empreses que van haver de suspendre l’activitat.

 

Conclusions

Perfumeria Júlia és un clar exemple de la flexibilitat del mòdul de SAP Real Estate. La firma andorrana compta amb una cartera d’actius immobiliaris diversificada que, sense que sigui el “core” del seu negoci, sí que suposa un cost important, i, de manera col·lateral, també una font d’ingressos. Per això és essencial comptar amb una bona eina que ajudi a gestionar aquests immobles. 

Amb Real Estate Flexible, Perfumeria Júlia té el detall de:

 

 • Patrimoni en propietat, aprofitament, etcètera  
 • Les despeses associades als contractes de presa en arrendament.  
 • Els ingressos associats als contractes de cessió en arrendament.

 

Tens alguna consulta relacionada amb la implementació de SAP RE-FX? Contacta’ns i et respondrem abans de 48 hores.