Optimitzem el Laboratori LOYIC per apropar-nos encara més a l’excel·lència en la implantació de SAP RE-FX i altres mòduls de gestió immobiliària

 

Un dels pilars de la filosofia empresarial de LOYIC és la millora contínua. Si hi ha una cosa que es fa bé, hem de preguntar-nos com podríem fer-la encara millor. I si en aquesta recerca es troben vies de progrés —que gairebé sempre n’hi ha—, s’ha de fer el que calgui per implementar-les. Aquest ha estat el principi que ha inspirat tots els nostres avenços.

També els progressos que s’han fet en l’espai d’innovació intern de LOYIC, que estrena nom (LOYIC-LAB) i es nodreix de més estructura, la qual cosa ens permetrà seguir avançant en la recerca de l’excel·lència en el desenvolupament de les nostres solucions.

Un entorn tecnològic que ja havia donat els seus fruits: d’aquí van sorgir, per exemple, les nostres solucions basades en Flexible Real Estate Management per a la gestió de taxacions, comunitats de veïns, impostos i ocupació, i que ara hem optimitzat i, sobretot, organitzat, tenint en compte dos grans objectius:

 

  1. El desenvolupament de noves Add-ons per a SAP RE-FX, d’ altres solucions per a la gestió d’actius immobiliaris que considerem estratègiques per als nostres clients i comercialment viables.  
  2. Facilitar la retroalimentació en l’ús de noves tecnologies i/o procediments que es puguin aplicar en el transcurs dels diversos projectes de consultoria SAP.          

 

La tasca d’optimització del Laboratori de LOYIC s’ha desenvolupat principalment en les següents àrees:

  1. INFRAESTRUCTURES

Les hem millorat. Hem habilitat servidors actualitzats per treballar en entorns S/4 i HANA, així com per executar desenvolupaments en tecnologies com ara FIORI i NEPTUNE, entre d’altres. A més, el nou entorn creat va facilitar les formacions internes i també les “demos” als clients, que es faran amb la tecnologia més evolucionada.

 

  1. METODOLOGIES

Hem elaborat una guia d’estil per treballar en el LAB. Aquesta guia mostra com hem de procedir per garantir un comú denominador a tots els nivells (programadors, consultors o desenvolupament de producte), a més d’assegurar que es compleixen les BEST PRACTICES. Així mateix, treballem en processos d’automatització de proves dels nostres productes, de manera que es garanteixi que, periòdicament, tots els desenvolupaments del LAB siguin testejats per tal d’assegurar-ne la qualitat.

 

  1. EQUIP

A mesura que es vagin acceptant els projectes, s’aniran muntant els equips per escometre’ls. La idea és que, en la mesura del possible, tothom (consultors i programadors) pugui participar en algun projecte del LAB, però sempre garantint que el producte sortirà amb la qualitat esperada. Pau Vilellas ha estat designat com a responsable del LAB per garantir-ne el bon funcionament. En Pau es farà càrrec del dia a dia del departament, juntament amb Ángel Rosado.