LOYIC s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

  • La iniciativa de responsabilitat empresarial aglutina més d’11.500 companyies de 156 països

  • Promou, entre els seus participants, la implantació de Deu Principis Universals en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció

 

LOYIC forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact), la iniciativa internacional de responsabilitat social empresarial que promou, entre els seus participants, la implantació de Deu Principis Universals en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. Aglutina més d’11.500 companyies de 156 països i, a més, compta amb el mandat de l’ONU per promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al sector privat.

“Per a LOYIC és un repte formar part d’aquest gran projecte, i també un valor afegit. Reforça el nostre compromís de contribuir de manera activa a millorar socialment, econòmicament i mediambientalment la societat”, assenyala Jorge Chaves, el nostre Managing Director.

Apostar pel Pacte Mundial és apostar per un model de gestió basat en la sostenibilitat, fet que implica compromís i planificació. Aprofitarem el nou marc que se’ns brinda per dur a terme diverses accions dins les nostres responsabilitats i d’acord amb les nostres possibilitats. Aquestes se sumaran a altres actuacions que ja hem impulsat des de LOYIC, com l’elaboració, al departament de Recursos Humans, d’un Pla d’Ocupació per a la Igualtat, o la posada en marxa de diverses activitats per fomentar una oficina més sostenible:

 

  • Recollida selectiva de residus.

 

  • Eliminació de gots i estris de plàstic d’un sol ús.

 

  • Utilització d’ampolles reutilitzables.

 

  • Treballar sense paper. Els nostres processos no depenen de documents físics.

 

  • Estudi i revisió constant dels processos i inversió en noves tecnologies que ens permetin ser cada vegada més eficaços i eficients, estalviant recursos i incrementant la productivitat i la rendibilitat.

 

Formar part del Pacte Mundial ens acosta una mica més a tot allò que sempre hem volgut ser: una empresa moderna, dinàmica, internacional i que fomenta el desenvolupament sostenible (entès com la satisfacció de les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves), el treball col·laboratiu i la creativitat entre els treballadors, valors que també tenim en compte a l’hora d’establir relacions de qualitat i confiança amb clients i proveïdors.

 

L’únic camí possible

A LOYIC tenim clar que el camí cap a la sostenibilitat és l’únic camí possible. L’organització Global Footprint Network estudia el consum de tots els recursos del planeta. Cada any calcula quin dia tindrà lloc Earth Overshoot Day, és a dir, la data en què haurem acabat els recursos que la Terra pot generar en un any.

Doncs bé, aquest 2020 l’Earth Overshoot Day va ser el 22 d'agost. A partir d’aquest dia, vam haver de fer servir les reserves. Actualment, cada any gastem els recursos d’1,6 planetes Terra. I, si seguim així, el 2050 necessitarem els recursos de 2,5 planetes. El problema és que només en tenim un. Les conseqüències de la sobreexplotació són nombroses i cap país se n’escapa, encara que la més preocupant sigui, sens dubte, el canvi climàtic. És responsabilitat de tothom, també de l’empresa privada, canviar les coses.