LOYIC certifica els processos de cicle de vida de les seves solucions de software

Obtenim l’ISO/IEC 15504 i l’ISO/IEC 12207:2008, la qual cosa garanteix que la nostra tasca en el desenvolupament de solucions a mida es fa segons uns paràmetres quantificables i plenament satisfactoris per als nostres clients

 

A LOYIC acabem d’aconseguir els certificats ISO/IEC 15504 i ISO/IEC 12207:2008 (també coneguts com “Software Process Improvement Capability Determination” (SPICE)), que reconeixen una correcta implantació dels processos del cicle de vida del software en l’àmbit de les activitats de projectes de desenvolupament de solucions SAP, complint els requisits del nivell de maduresa 2.

La doble certificació garanteix que la tasca de LOYIC pel que fa al desenvolupament de solucions a mida es fa a partir d’uns paràmetres quantificables i plenament satisfactoris per al client, des de la primera reunió per a la presa de requeriments fins al lliurament de la solució, passant per totes les fases de desenvolupament, com ara l’anàlisi, el disseny, la construcció i la fase de proves.

D’aquesta manera, a LOYIC fem un pas més pel que fa a la garantia de les solucions i aconseguim una certificació àmpliament reconeguda.

Els certificats ISO/IEC 15504 i ISO/IEC 12207:2008 suposen, a més, una important base sobre la qual treballar el següent objectiu dels responsables de qualitat de l’empresa: la consecució del model internacional d’avaluació de processos CMMI (Capability Maturity Model Integration), referit als models que contenen les millors pràctiques que ajuden les organitzacions a millorar els seus processos). El treball continu des del punt de vista de la qualitat també té com a objectiu millorar el nivell de maduresa en la renovació dels certificats ISO, que es fa anualment.