“El ‘Llibre de Programació’ ens permetrà garantir encara més, si és possible, la qualitat de la nostra feina”

Entrevista a Cristian Casero, responsable de l’Àrea de Programació de LOYIC.

 

  • Cristian Casero ha actualitzat recentment el document i, per fer-ho, ha comptat amb la col·laboració de tots els analistes i Team Leaders tècnics de l’equip

  • El “Llibre” estarà en constant evolució: anirà incorporant cada bona pràctica nova que es decideixi seguir en la implantació de SAP per a Real Estate

 

Són els detalls el que marca la diferència.

També en consultoria per a la implementació de solucions SAP RE-FX.

La diferència entre oferir la feina ben feta als clients o lliurar-los un treball impecable rau en l’atenció que prestem als detalls i a polir-los. Això ho sap qualsevol companyia amb una ferma vocació de servei. I ha estat precisament aquesta obsessió per fer les coses ben fetes en cada fase o nivell organitzatiu —gravada a l’ADN de LOYIC des que vam arrencar ja fa vint anys— la que ens ha empès a actualitzar recentment el “Llibre de Programació”.

L’artífex principal de la ‘posada a punt’ ha estat Cristian Casero, responsable de l’Àrea de Programació, protagonista d’aquesta entrevista i que resumeix així el seu ànim després de la feina feta: “És important tenir ben definides unes bones pràctiques, documentar-les i també donar-les a conèixer fora de l’empresa, perquè parlen de la nostra bona organització [...]. Ens permetrà garantir encara més, si és possible, la qualitat de la nostra feina”.

 

PREGUNTA. Com descriuríeu l’acció que s’ha dut a terme? En què ha consistit exactament?

RESPOSTA. Es tracta d’una actualització dels estàndards de programació o llibre d’estil de LOYIC. És la definició d’una sèrie de pautes que cal seguir en el codi que desenvolupem i en els dissenys tècnics que redactem.

P. Amb quina finalitat s’ha posat en marxa?

R. La principal finalitat és que ens permeti garantir encara més la qualitat de la feina que fem. Per a això intentem que tot respongui a un mateix patró de desenvolupament; ens centrem en aquests detalls, que són el que acaba marcant la diferència.

P. Qui hi ha intervingut, en l’elaboració?

R. La redacció l’he feta jo mateix, tot i que part del contingut no ha variat, com, per exemple, la nomenclatura que emprem. Està basat en un document original que va redactar en David [García Morelli, CEO de LOYIC] i que s’ha anat actualitzant. En l’elaboració hi han participat tots els analistes i Team Leaders tècnics, sobretot per consensuar unes Best Practices amb les quals tots estiguem d’acord i ens sentim còmodes treballant.

P. A qui afecta?

R. A tot l’equip tècnic directament, que és qui ha de seguir el document, i a la resta de l’equip indirectament, atès que són ells els qui acaben rebent el producte.

P. Per què s’ha posat en marxa en aquest moment? Teniu prevista en el curt o mitjà termini una altra evolució del document?

R. El document ja existia, però s’ha ampliat per incloure algunes pautes que sabíem que s’havien de seguir però que no estaven escrites enlloc. És un document que s’estarà actualitzant contínuament. Cada vegada que veiem que hi ha alguna bona pràctica que calgui seguir, el document s’actualitzarà.