Els certificats ISO 20000 i 27001 ratifiquen la nostra aposta per assolir l’excel·lència

  • Acrediten que complim amb les millors pràctiques a l’hora de gestionar els serveis de manteniment SAP i garanteixen la seguretat de la informació que tractem.

  • Aquestes se sumen a les certificacions ISO/IEC 15504 i ISO/IEC 12207, i al nivell de maduresa 3 de CMMI.

Ho hem aconseguit! Com que la qualitat és un concepte estratègic a LOYIC, estem contents d’haver obtingut recentment les certificacions ISO 20000 i ISO 27001. Quan parlem de qualitat ens referim a mantenir un compromís ferm de millora contínua que ens permeti anar optimitzant tots els processos interns i, com a conseqüència d’això, els serveis SAP que oferim a les empreses. I, en aquest sentit, les normes internacionals ISO/IEC 20000 i ISO/IEC 27001 són un indicador magnífic per demostrar que estem seguint el camí correcte:

  • La certificació ISO 20000 avala la Qualitat dels Serveis TI (tecnologies de la informació) de LOYIC. Acredita que complim amb les millors pràctiques a l’hora de gestionar el manteniment SAP.
  • L’obtenció de la ISO 27001 garanteix la seguretat de la informació que fem servir. Una qüestió vital que sempre ens hem pres molt seriosament: la protecció dels nostres actius i de les dades que gestionem de les empreses i les organitzacions. Acumulem, de fet, prop de dos anys sense incidències per atacs informàtics als mòduls de SAP Real Estate dels nostres clients.

Aquestes dues certificacions ISO se sumen a les altres que ja havíem obtingut:

  • ISO/IEC 15504 i ISO/IEC 12207, conegudes també com Software Process Improvement Capability Determination (SPICE), que garanteixen que la tasca de LOYIC en el desenvolupament de solucions a mida es fa segons paràmetres quantificables i plenament satisfactoris per als clients.
  • El nivell de maduresa 3 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), que acredita que ens esforcem per millorar contínuament i produir un treball que marca la diferència a l’hora d’implantar SAP RE-FX. Totes les organitzacions que es basen en aquest model per optimitzar les seves capacitats aconsegueixen millorar la satisfacció dels seus clients i també el compromís de l’equip de treball.

Per aconseguir les certificacions ISO 20000 i ISO 27001, els auditors de les normes van romandre a les nostres oficines de Sabadell durant una setmana. Abans, havíem analitzat tot el context de la nostra organització, fixat els objectius de les parts implicades i detectat els riscos, tant dels serveis de manteniment com de la seguretat dels actius. A partir d’aquesta anàlisi, vam determinar les accions que ens permetrien minimitzar les vulnerabilitats.

Aconseguir l’excel·lència a l’hora d’implementar SAP RE-FX és un procés que no s’atura mai, i a LOYIC ja estem pensant en els pròxims passos, com ara la renovació de les normes ISO o l’obtenció dels següents nivells de maduresa de CMMI. Renovar el compromís per la feina ben feta exigeix dedicació, però la recompensa és gran: processos cada vegada més ben definits, un rendiment i una productivitat més grans, un increment de la motivació de l’equip i, per sobre de tot, la satisfacció dels clients pel bon servei que reben.

Tens alguna consulta relacionada amb la implantació de SAP Real Estate? Accedeix a aquest enllaç i deixa’ns un missatge. Et contactarem en les següents 48 hores.