Polítiques de qualitat

LOYIC som una empresa emmarcada en el sector de la consultoria SAP i especialitzada en l’àmbit tecnològic de la gestió de Real Estate (RE-FX). Dedicats a SAP RE-FX des de l'any 1998, el nostre equip compta amb vint anys d’experiència en aquest mòdul.

A LOYIC estem compromesos amb la innovació i la qualitat. Assolim el màxim coneixement de les eines disponibles per SAP, per poder oferir rigor en les recomanacions, agilitat en els temps, flexibilitat en els enfocaments i total compromís amb els nostres clients. Busquem l’excel·lència en tots els nostres serveis oferint la implantació de sistemes avançats amb solucions a mida segons les necessitats dels nostres clients.

LOYIC estableix com a política de qualitat les següents directrius:

  • Dotar els treballadors de les competències i els coneixements necessaris per a l’adequat acompliment de les seves funcions.
  • Mantenir compromís amb la millora contínua dels processos, els procediments, els productes i els serveis, mitjançant l’ús d’indicadors de qualitat.
  • Utilitzar procediments, metodologies i eines de treball estàndard i fer auditories internes per assegurar-ne la correcta utilització.
  • Mantenir actualitzada la planificació de tots els projectes i fer el seguiment i el control necessari per assegurar el compliment dels objectius establerts en temps, cost i qualitat.
  • Identificar i controlar els riscos dels projectes i implantar mesures de mitigació o contingència.
  • Garantir la correcta implementació dels requisits acordats amb el client i gestionar de manera controlada qualsevol canvi.
  • Analitzar les diverses alternatives de solució i seleccionar, dissenyar i implementar la solució que s’adeqüi millor a la funcionalitat requerida.
  • Assegurar el correcte funcionament dels diversos components del sistema i la seva correcta integració.
  • Garantir i validar amb l’usuari que el sistema compleix amb la funcionalitat esperada.
  • Controlar tots els canvis que s’han fet en els lliurables del projecte i assegurar la correcta pujada de desplegaments en entorns productius del client.

Aquesta política de qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia en tots els nivells de l’organització i compta amb el total compromís i el suport de la direcció de LOYIC.