Partner Exact Synergy

Plataforma col·laborativa que integra un potent gestor de processos i documents per millorar el rendiment de les organitzacions.

Unifica dades, processos, sistemes i persones. Permet treballar de manera ràpida i senzilla amb les aplicacions mòbils d’Exact en qualsevol lloc i moment.

Aplicació per a:

 • Convocatòria de reunió de consell de direcció.
 • Sol·licitud de vacances.
 • Gestió documental d’expedients.
 • Sol·licitud de material d’oficina/fungibles.
 • Reserva de sales de reunions.
 • Sol·licitud de suport tècnic.
 • Registre horari.
 • Imputació d’hores a projectes.

Objectiu:

 • CRM.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de RH.

Missatge:

 • Plataforma flexible.
 • On-premise.
 • Cloud.