Major nombre d’implantacions a Espanya de RE Classic i de RE-FX - LOYIC